loader
Wszystkie aktualności
sizer

Gotowość szkolna

05.11.2020

Diagnoza gotowości szkolnej przeprowadzana jest w ostatnim roku edukacji przedszkolnej w dwóch etapach – diagnoza jesienna i wiosenna.

Celem diagnozy jest udzielenie informacji związanych z zakresem przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole oraz jego funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

Diagnoza wiadomości i umiejętności jest przeprowadzana w formie obserwacji dzieci w codziennych sytuacjach oraz w formie zadań rozwiązywanych przez dzieci w kartach pracy.

Diagnoza obejmuje umiejętności – wymagania z podstawy programowej zawarte w czterech obszarach:

  • I Fizyczny (samoobsługa, motoryka duża i mała)
  • II Emocjonalny (przeżywanie i rozumienie emocji, samodzielność, odporność emocjonalna, umiejętność rozstawania się z opiekunem)
  • III Społeczny (stosunek do rówieśników i dorosłych, stosunek do norm i zasad zachowania)
  • IV Poznawczy (wiedza ogólna, rozwój mowy, spostrzeganie, pamięć, uwaga, gotowość do nauki czytania i pisania, umiejętności matematyczne, ekspresja, gotowość do posługiwania się językiem obcym nowożytnym)