loader

Integracja

w Przedszkolu Ogólnokształcącym im. Jasia i Małgosi w Cieszynie

„Powszechne rozumienie integracji społecznej osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi zakłada możliwe i pełne i aktywne uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społeczeństwa, we wszystkich jego okresach i obszarach”

 

- A.Maciarz, R.Kosecki

 

Integracja w pedagogice oznacza szansę wspólnego przebywania, zabawy, uczenia się i wychowania dla wszystkich dzieci.

 

Celem integracji jest dać szansę różnym dzieciom, pozwolić nawiązać wzajemne kontakty, nawzajem dostosować i uczyć się oraz stworzyć jedną grupę. Integracja nie jest jednostronnym procesem, w którym dzieci niepełnosprawne zostaną włączone do grupy dzieci zdrowych, lecz jest to proces obustronny. Każdy od każdego czegoś się uczy, każdy musi znaleźć swoje miejsce w grupie i poradzić sobie z powstającymi trudnościami.

 

W naszym Przedszkolu prowadzone są grupy integracyjne, w których bawią się wspólnie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z pozostałymi dziećmi. Do pracy z dziećmi z orzeczeniami, ale i dla pozostałych dzieci, zatrudnieni są specjaliści. Dzieci mają możliwość pracy z oligofrenopedagogami, logopedą, psychologiem, surdopedagogiem, terapeutą ruchowym, terapeutą integracji sensorycznej. Dodatkowo w grupach pracują nauczycielki wspomagające, posiadające odpowiednie, specjalistyczne wykształcenie.

 

W przedszkolu posiadamy gabinet do zajęć i terapii indywidualnej, wyposażony w odpowiednie pomoce. Rodzice mogą liczyć na pomoc i wsparcie ze strony personelu. Mogą korzystać z konsultacji ze specjalistami.

 

Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Cieszynie.
Pracownicy Poradni obserwują dzieci również na terenie przedszkola. Przeprowadzają badania i wydają opinie.