loader

Nauczyciele

Nasza kadra

mgr Alicja Stawowiak

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany

 

 • Studia magisterskie: kierunek wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim Filii w Cieszynie.
 • Absolwentka studiów podyplomowych UŚ w Cieszynie z zakresu zarządzanie oświatą.

mgr Gabriela Gojowy

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studia magisterskie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie.
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
 • Studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia sprzężone w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej

mgr Grażyna Serwan

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studium wychowania przedszkolnego.
 • Studia licencjackie - zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie.
 • Studia magisterskie - praca socjalno opiekuńcza i wychowawcza na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie.
 • Studia podyplomowe - pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki.

mgr Jadwiga Chlebik

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studia magisterskie: kierunek wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie.
 • Absolwentka studiów podyplomowych UŚ w Cieszynie z zakresu zarządzanie oświatą.

mgr Katarzyna Podlak

Aktualnie urlop wychowawczy

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studia licencjackie: filologia angielska na Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.
 • Studia magisterskie: zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego z językiem angielskim na U.Ś. Filia w Cieszynie.
 • Kurs języka angielskiego FCE, CAE.
 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki.
 • Studia podyplomowe: Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

mgr Katarzyna Poślednicka

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studia magisterskie: wychowanie plastyczne na Instytucie Sztuki Akademii Pedagogicznej w Krakowie
 • Studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie

mgr Magdalena Konieczny

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany

 

 • Studia licencjackie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia licencjackie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia magisterskie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia podyplomowe: zarządzanie placówkami oświatowymi w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia sprzężone w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika) w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Dwustopniowy kurs Terapeutów Integracji Sensorycznej w PSTIS.

mgr Magdalena Adamaszek

Stopień zawodowy: nauczyciel dyplomowany

 

 • Studia magisterskie: wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie.
 • Kurs języka angielskiego na poziomie FCE.
 • Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Studia podyplomowe: pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki  na Uniwersytecie Śląskim Filia w Cieszynie.

mgr Patrycja Michałowska

Stopień zawodowy: nauczyciel mianowany

 

 • Studia licencjackie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia licencjackie: oligofrenopedagogika z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia magisterskie: wychowanie przedszkole z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

mgr Izabela Lipińska

Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy

 

 • Studia magisterskie: wychowanie plastyczne na wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 • Studia podyplomowe: zintegrowana edukacja wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
 • Studia podyplomowe: Autyzm, Zespół Aspergera i inne całościowe zaburzenia sprzężone w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.

mgr Magdalena Hanzel

Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy

 

 • Studia licencjackie: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkole na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia magisterskie: wychowanie przedszkole z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia podyplomowe: Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.

lic. Dagmara Dąbrzalska

Aktualnie urlop macierzyński

Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy

 

 • Studia licencjackie: Oligofrenopedagogika z elementami Arteterapii na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia magisterskie: Surdopedagigika z arteterapią na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.
 • Studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej.